Christelijke geboortegedichtjes

Bekijk hier de verzameling van speciale, betekenisvolle Christelijke geboorte gedichtjes en religieuze teksten. Wij hebben een ruime keuze van Christelijke teksten voor op je geboortekaartje met een Bijbelse inhoud om de geboorte van jullie kindje aan te kondigen. Gebruik de Christelijke teksten en voorbeeld gedichtjes om deze één op één te kopiëren of gebruik ze ter inspiratie voor een eigen unieke geboorte tekst. Doe inspiratie op, knip en plak de tekst en probeer het uit op een van de geboortekaartjes uit onze collectie.

Zoek je nog meer geboortekaartjes teksten? Ga naar het overzicht.

 

Geboortekaartjes Luckz
Geboortekaartjes jongens
Geboortekaartjes meisje
Al leef je nog onbewust
en weet je nog niet van gisteren of morgen
Toch ben je als een kostbaar pand
reeds in Gods handen geborgen
Als een borduursel teer en fijn
ontvingen wij dit kindje klein
Stil is ons hart bij dit zo groot geschenk
want wie zijn wij dat Hij ons zo gedenkt
Als een heel teer scheppingswonder
heeft God jou aan ons gegeven
In een wereld vol van vragen
is jouw leven bij ons begonnen
Als een vogel die zijn tere
jongen met de vleugels dekt
Zo houdt over mij de Here
Zijn beschutte arm gestrekt
Alles wendt Hij mij ten goede
Hij is bij mij nacht en dag
Ja, van voor ik 't licht nog zag
ben ik veilig onder Zijn hoede
Als er een kindje wordt geboren
dan glimlacht God ons even toe
en als je luistert kun je horen
Hij zegt: 'Wees blij met wat ik doe!'
Als ik dit wonder vatten wil
dan wordt mijn geest van eerbied stil
Dank U, Heer van alle leven
voor dit kind aan ons gegeven
Als ik dit wonder vatten wil
Dan wordt mijn geest van eerbied stil
Aanbidt het maar doorgrondt het niet
Dat zo de liefde Gods geschiedt
Als ik dit wonder vatten wil,
dan wordt mijn hart van eerbied stil.
Als ik jou zie zo klein en teer,
kan ik slechts fluisteren: Dank U Heer!
Als niet Een Zijn vleugels wijd
over je houdt uitgespreid!
Een, Die elke adem telt
toekomst schept en ruimte stelt....
Als wij [haar/hem] zo zien liggen
Zo teer en klein
Doen wij ons beseffen
Dit kan alleen Gods wonder zijn
Begonnen als een wonder
gevormd als een mens.
Het wonder werd groter en vervulde onze wens.
Nu mag je er zijn, je bent echt ons wonder 
een geschenk van de Heer. 
Dag lieve kleine zonnestraal in ons bestaan
Kind van het Licht
Door jou kijkt God, de Schepper, ons aan
Een nieuw leven, een blij bericht
Dank U dat U ons dit kindje hebt gegeven
Dat U onze gebeden hebt willen verhoren
Zodat Ruben ons toch nog mag toebehoren
Hij is nog zo teer en klein
Wilt U dag en nacht met hem zijn?
Dank U Heer voor dit nieuwe leven
dit kind van U aan ons gegeven
houd Gij Uw hand nu en voortaan
zegenend over haar bestaan
Dank U voor dit grote wonder
Ruben is voor ons heel bijzonder
Hij is nog zo weerloos en onwetend
Maar het is zo groots wat hij voor ons betekent
Omring met Uw liefde zijn bestaan
Opdat hij met U op weg mag gaan
Dank U, Heer
U liet ons weer
Het wonder beleven
Ons werd een dochtertje
en zusje gegeven
De Heere, Die elk leven leidt
heeft ons op Zijn tijd
met de kinderzegen verblijd
Hij, de Schepper en Onderhouder
van alle leven
heeft ons een dochter gegeven
De Schepper van het nieuwe leven
blijft hecht verbonden met Zijn kind
als Vader wil Hij toekomst geven
een liefdesband die harten bindt
Zoals Hij sprak er was licht
heeft Hij Zijn fraai ontwerp geweven
met goddelijke kracht gericht
op vrede en een eeuwig leven
De wereld
wordt een huis voor jou
Het water
is een bron voor jou
De liefde
maakt een mens van jou
De toekomst
heeft een woord voor jou
't Was God
die jou ten leve riep
Wij danken Hem
voor wat Hij schiep
Dit kind toont Zijn goedheid
En liefde zo teer
Wij wensen voor hem
Dat hij volgt deze Heer
Dit kind zo pas geboren
Waarom, waarvoor, waartoe?
Wat zal het zien en horen?
Geen mens weet wat en hoe
Draag het Heer, elke keer steeds verder
Valt het neer, breng het weer, o Herder
Gij weet wel waar naartoe
Dit kind, dit nieuwe leven
Door God gegeven
En uit liefde geboren
Is m??r dan een kind:
Een mens als nooit tevoren
Dit kind, ons kind, dat louter vreugde is
Dit kind, dat als een bloem, zo jong, zo fris
Ontwaakt, ontluikt, al zoveel blijdschap bracht
En waar wij voor willen zorgen, dag en nacht
Dit kind, ons kind, zo lief, zo klein, zo teer
Mag het ook een kind van U zijn, oh Heer?
Uw kind, dat opgroeit en Uw woord gelooft
En levenslang U om Uw liefde looft
Dit nieuwe leven
in ons midden gekomen
door God aan ons gegeven
vervulling van dromen
Door God ben je aan ons gegeven
Hij schonk ons dit nieuwe leven
Met Zijn hulp zullen wij je verzorgen
niet alleen vandaag, maar ook morgen
God zal je licht in het duister zijn
en tot je zeggen: "Jij hoort bij Mij"
Door God gegeven, in liefde ontvangen,
Gods kind, onze [dochter/zoon] en [zusje/broertje]
Door Gods goedheid werden wij verblijd 
met de geboorte van onze [dochter/zoon]
Door Zijn oog gezien
door Zijn hand gevormd
naar Zijn beeld geschapen
in Zijn hart geborgen
Een derde kindje ontvingen wij
stil verwonderd en weer heel blij
Dankend de Schepper van dit leven
die ons dit wonder opnieuw deed beleven
Een geschenk uit Zijn hand
aan ons gegeven
Samen hopen wij jou
liefde, vertrouwen, een thuis te geven
Een groot geschenk van God!
Een groot wonder
Door God gemaakt, zo bijzonder
Helemaal in de wolken zijn wij
Zo lief, zo mooi ben jij
Een heel klein mensje
een piepjong leven
een heel groot wonder
werd ons door God gegeven
Een kind dat zo mooi is, 
zo wonderlijk klein, 
dat je zo ontroert, 
dat kan alleen door God gegeven zijn.
Een kind geeft zoveel extra's
aan je leven.
Dat mochten wij als ouders van
[Naam-Baby] al beleven
Zo klein je ook bent
Het is ons allemaal al een beetje bekend
En nu je bent geboren
Zijn we stil en blij
God gaf jou aan ons
Een stukje van ons allebei
Een kind, een kind
een mensenkind.
Geboren tijdens regen,
of in zonneschijn,
of met veel wind.
Maar: wat maakt het uit?
Zolang dit mensenkind
zijn weg in de toekomst
maar vindt.
Een kind, een mensenleven
Waarom, waarvoor, waartoe?
Soms lang, soms kort, soms even
Soms sterk en soms zo moe
Als het klaagt, naar U vraagt, o Herder
Gij draagt, ja Gij draagt het verder
En Gij weet waar naartoe
Een kind, een wonder
zo klein en zo bijzonder
Stil is ons hart
bij dit zo grote geschenk
Dank aan U, God van al het leven
dat U ons dit kindje hebt gegeven
Een kindje ontvingen wij,
stil, verwonderd en heel blij
Dankend de Schepper van het leven,
die ons dit wonder deed beleven
Een mens als jij was er niet eerder
en zal er na jou ook nooit meer zijn
Dat is het wonder van Gods kunstwerk
zolang je leeft uniek te zijn
Een nieuw begin
Teken van hoop
Glimlach van de Schepper
Geluk in ons gezin
't Klinkt als muziek
Reden tot vreugde
Mens mag je zijn
Waardevol en uniek
Een nieuw leven door God ons gegeven.
Het wonder is groot en jij zo klein.
Een kostbaar geschenk,
waar wij dankbaar voor zijn.
Een nieuw leven
klein en teer
is toch heel bijzonder
We beseffen ook deze keer
het is en blijft Gods wonder
Een nieuw leven
waarvan je weet
dat Hij het in stilte
zo wonderlijk groeien deed
Dank aan U
God van het leven
dat U ons dit kindje
hebt gegeven
Een pareltje, kostbaarder dan goud,
uit Gods hand aan ons toevertrouwd.
Een prachtkind met mooie blauwe ogen
kijkt ons hunkerend naar liefde aan
Het is voor de tweede keer
dat we vol verwondering
kijken naar een gave van onze Heer
Een tweede kindje ontvingen wij
stil verwonderd en weer heel blij
Dankend de Schepper van dit leven
die ons dit wonder opnieuw deed beleven
Een wonder, dit kindje
Geschenk uit Zijn hand
't Maakt stil onze harten
't Gaat boven ons verstand
Een zonneke is in ons huisje gekomen
uit ons beider dromen
heeft de Heer het geplukt
en zette het in bloeien
te midden van ons geluk
Eindelijk is het dan geboren
zo lief, zo klein, zo verloren
Heer, geef papa en mama heel veel jaren in dit leven
Om kleine [Naam-Baby] alle liefde te geven
Elke geboorte is een wonder
elk kindje zo heel bijzonder
Geef Heer, dat ook dit kind
in deze wereld Uw liefde vindt.
Er ligt een droom
in jou geborgen kind
vanaf dat Hij jou
heeft gevormd
Er zijn zoveel mooie dingen in het leven
Zoveel dingen die je verbaasd doen staan
Maar het mooiste wat God je kan geven
Is een nieuw leven, in de moederschoot ontstaan
Even raakte de hemel de aarde
even gaf God ons een hand
toen daalde jouw ster uit de hemel
en ben jij bij ons geland
Geboorte 
een wonder 
zo oud als de schepping
en toch telkens weer nieuw
Geboorte
je lag zo veilig in de moederschoot geborgen
je was met haar verweven, tot de dag
waarop je vol verwondering de wereld zag:
zo aarzelend en pril, als d'eerste lentemorgen
o God, bescherm dit kind, dat door U werd gegeven
aan een door mensenschuld ontwricht bestaan
leer het, met U verweven, moedig voort te gaan
de weg, naar 't eeuwig nieuwe leven
Geboren uit liefde
kostbaarder dan goud
door God geliefd
aan ons toevertrouwd
een stukje hemel
lieflijk en klein
een wonder waarvoor
wij dankbaar zijn
Geboren
Jij bent er
Je bent Jij
Je mag er zijn
Je bent gewenst
Je bent een wonder
Geboren
uit een vader
en een moeder
dit kleine kind
hoopvol nieuw leven
dat bij U begint
Geen leven heb je
dan door de adem van God
Gekregen van God
een nieuw leven
zonder verleden
intens geluk nu bij ons
Geniet van de regen
De zon en de wind
Geniet van het leven
Geniet als Gods kind
Geschapen als een prachtig kunstwerk
Schonk U hem in Uw wondere wijsheid
Wij ontvingen hem in dankbare vreugde
Geschapen door de Vaderhand
Geboren om bij ons te zijn
Geweven in de moederschoot
werd dit kleine kindje groot
Dit wonder
wat God ons toevertrouwd
mag nu worden aanschouwd
Gij hebt dit jonge leven
Heer aan ons toevertrouwd
Dat wij het mogen leren
De keus die nooit berouwt
U wilt Uw handen vouwen
Ook om ons kindje heen
En daarmee ons verzekeren:
"Ik laat het nooit alleen"
Gij zijt mij overal nabij
Uw ogen waken over mij
Van toen ik vormloos ben ontstaan
Gij wist hoe het verder zou gaan
Ja, in Uw boek stond reeds te lezen
Wat eens mijn levensweg zou wezen
God daarboven
Wij hieronder
Niet te geloven
Hij gaf ons dit wonder
God die alles maakte,
de zon, de luchten blauw,
de hemel, zee en aarde,
zorgt ook voor jou.
God heeft het eerste woord
Voor wij ter wereld kwamen
Riep Hij ons reeds bij name
Zijn roep wordt nog gehoord
God kent jou vanaf het begin
helemaal, van buiten en van binnenin
Hij kent al je vreugde en al je verdriet
want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet
God schiep de bergen en de bossen.
Hij kleurde zelfs de hemel blauw.
Hij schiep de bloemen en de dieren.
En lieve [Naam-Baby]. Hij schiep jou.
God schonk ons een kindje
het is nu nog klein
Dat dit kindje voor altijd
in Zijn hand mag zijn
God, de Schepper
begin van je leven
niet slechts even
maar voor altijd
God, die 't gras gemaakt heeft
de bloemen in de wei
de bomen, vruchten, vogels
zorgt ook voor jou en mij
God, dit kind ons toevertrouwd
zo pril, zo krachtig, haast zuiver als goud
onwetend van de wereld waarin het komt te staan
help ons samen met U verder te gaan
Gods adem heeft je aangeraakt
en jou tot ons kind gemaakt....
Groot is het wonder
een hartje dat klopt,
een kindje dat leeft
een geschenk van God
Handjes fijn, zachte voetjes
levend wonder van de Heer
kloppend hartje, klein maar sterk
zo schiep Hij Zijn meesterwerk 
Heer, houdt U dit kleine leven
met Uw handen liefdevol omvat
voor al het goede willen wij U danken
Heer, kom wonen in dit kinderhart
Heer, U doorgrondt en kent mij
want in de moederschoot
ben ik door u geweven
U bent oneindig groot 
Heer, wij hebben het uit Uw hand
Dit kind van ons, dit liefdespand
Heer, wijs dit kindje de wegen
waar zijn voeten veilig gaan
Maak zijn hart ertoe genegen
die blijmoedig in te slaan
Heer, wilt U Uw handen vouwen
om dit kleine kindje heen
en ons daarmee verzekeren:
"Ik laat haar nooit alleen"
Het blijft altijd een wonder
een kind volmaakt en klein
Gods schepping zo bijzonder
dat er geen woorden voor zijn
Het leven dat ons al maanden boeide 
en ongezien als wonder groeide
is in ons midden toevertrouwd
door God die van zijn kinderen houdt
Het wonder van de moederschoot
Het wonder door God geweven
Het wonder van jouw leven
Dat wonder is haast te groot!
Het wonder van een heel nieuw leven
mochten wij voor het eerst beleven
Woorden schieten ons tekort
daarom enkel: Dank U, God!
Hoog uit de blauwe luchten
ontvingen wij dit sterretje van goud
van de Vader in de hemel
die van al zijn kinderen houdt.
Hopend op verlangen naar
wachten op jouw komst
beleefden wij het wonder
van Gods liefde door jouw komst
Ieder kind dat geboren wordt
predikt het evangelie van de liefde
Iets mooiers kon U ons niet geven
dan dit pasgeboren kind
Dank U voor dit nieuwe leven
dat zo verwachtingsvol begint
Ik heb je wonderbaarlijk toebereid
Ik heb je in de moederschoot geweven
En reeds voor iets van jou begon te leven
Heb ik Mijn handen naar je uitgebreid
Ik kijk je aan en weet
dit gaat het verstand te boven
Hoe kan een mens geloven
dat God geen Schepper heet?
Ik zag een kuikentje
dat bij zijn moeder zat
onder haar vleugels
waar het veilig zat
tegen regen, tegen zonneschijn
Heer, zo mag ik bij U zijn
In de moederschoot geweven,
tot een wonder van bestaan,
bracht God je in ons leven.
Dankbaar noemen wij jou naam.
In geloof vertrouwd
Met hoop verwacht
Uit liefde geboren
Looft God, de bron van 't leven
In haar bedje ligt te slapen
wat uit liefde werd geschapen
Een klein mensje, o zo fijn
waar we God erg dankbaar voor zijn
In het wiegje ligt te slapen
een kindje, door God geschapen
een wonder, zo groots en toch zo klein
waar wij heel gelukkig mee zijn
In ieder mens
kan het opnieuw beginnen
Zolang God kinderen
in ons midden zendt
Heeft Hij zich nog
niet van ons afgewend
In liefde ontvangen
met vreugde verwacht
heeft God ons diepst verlangen
op Zijn tijd in vervulling gebracht
Je bent bijzonder
Je bent een wonder
Je bent een hele grote schat
Je bent een wonder
God maakte jou
Zo bijzonder
Je bent door God aan ons gegeven,
in liefde aan ons toevertrouwd.
Toch zal je alleen echt kunnen leven,
als Hij jou in Zijn handen houdt.
Je bent een geschenk van God
Een bijzonder geschenk van de Here God
En er is niemand in de wereld precies zoals jij
Echt waar, je bent uniek
Want door Zijn liefdevolle hand ben jij gemaakt
Nee, er is niemand precies zoals jij
Je bent het mooiste geschenk
dat God ons kon geven, zo kostbaar en klein.
Wij zijn ontzettend dankbaar
dat we jouw papa en mama mogen zijn.
Je bent in het verborgene geweven
door een kunstige Meesterhand
In vertrouwen aan ons gegeven
versterkend onze liefdesband
Je bent voor ons een gift van God
Waardevol en klein
Wij weten dat, waar je ook gaat
Zijn hand op jou zal zijn
Je bent voor ons een Godsgeschenk,
Zo kostbaar en zo klein.
We bidden dat, waar jij ook gaat,
Zijn Hand op jou zal zijn
Je hebt iets uit de hemel meegenomen
je hebt iets van een engel meegebracht
we zien het als je rustig ligt te slapen
daar in je wiegje midden in de nacht
We hopen dat wanneer je zult gaan groeien
dat stukje hemel in je blijft bestaan
en dat dat beetje paradijs van boven
je hele leven met je mee zal gaan
Je kopje, roze kleurend op het frisse wit
Van 't lakentje met geborduurde randjes
Als kussentjes je tere en gevuiste handjes
Je klein begin waarin toch al
het Grote Wonder zit
Je latere leven is nog slechts vermoeden
De toekomst is nu nog geheim
We wensen dat God je altijd zal behoeden
Dan zorgen we voor jou zonder bezorgd te zijn
Je leeft in sluierlicht In nevelen
Gehuld
Vliesdun
Omhuld
Je leeft in groot geheimenis
Waarvan God de oorsprong is
Je mocht het leven door onze liefde ontvangen
en alleen God weet hoezeer we naar jou verlangen
We zijn Hem dankbaar dat we jou van Hem mochten krijgen
en over zo'n groot wonder willen we niet zwijgen
Je naam wordt zachtjes gespeld
Je bent zo bijzonder!
Zelfs al je haren zijn geteld
Je bent een scheppingswonder
Je roze huid en lichte blonde haren
Je grappige neusje en je vingertjes als garnaaltjes zo klein
Je kleine kinderkopje in de eerste zonneschijn
Je blauwe oogjes waarin het helder licht gaat klaren
Je werd ter wereld gebracht
heel klein, kwetsbaar en zacht
je ademt, je huilt en leeft
hoe groots is Hij die ons dat geeft
Je zieltje is nu smetloos rein
en van de lieve Heer
Bewaar het goed en zorg ervoor
dat het steeds heel mooi mag zijn
Jezus Kindje Klein, maak mijn hartje rein.
Laat toch nimmer toe, dat ik zonde doe.
Jij bent gemaakt
om mens te zijn
je bent geschapen
voor licht en vrede
om te lachen en te zingen
om te leven in liefde
en voor het geluk
van je medemens
Jij bent voor ons een gift van God
Waardevol en klein
Wij weten dat, waar je ook gaat
Zijn hand op jou zal zijn!
Jij bent zo kostbaar in Mijn ogen,
zo waardevol en Ik houd zo veel van je.
Jesaja 43:4
Jij
zo klein
zo bijzonder
Jij
ons kind
Zijn kind
een wonder
Jouw handjes
in onze handen
geborgen
in Gods Vaderhand
Jouw kleine leven
is al door Hem gezien
vanaf het kleinste begin
ben jij door Hem gemaakt
wij willen zo voor jou zorgen
dat jij ook Hem gaat zien
en Zijn Vaderliefde
in je hart draagt
Jouw naam staat geschreven
in de palm van Gods hand
voor altijd gekend en geborgen
Onze hartenwens ben jij
woon in onze liefde
als kind van het Licht
Jouw ontstaan
Jouw bestaan
Staat niet zomaar op zichzelf
Het is een groot wonder van de Schepper
Keer je gezicht naar de zon
voel Gods liefde om je heen
Neem onze uitgestrekte handen
je bent nooit alleen
Kind
ons kind
geboren in een gebroken wereld
God riep je bij je naam
wonderlijk
we mogen samen verder gaan
Kind
teken van leven
bron van hoop
glimlach naar de toekomst
kijk naar dit kind
en dank
huiverend van verwondering
Gods naam
Kind, wij zijn gelukkig
nu je er bent
en dankbaar voor
dit grote Godsgeschenk
Kinderen in deze tijd
hebben zij nog iets te hopen?
Als God ze ons schenkt
houdt Hij een toekomst voor ze open
Kinderen zijn de gedachten van God
Mooi, warm, liefdevol
Kinderen
gedachten van God
speels ontstaan
liefdevol geuit
aan de ouders de eer
om ze te ontvangen
even speels
even liefdevol
Kind'ren zijn toch een gave van de Heer
Een taak, een opdracht, moeilijk te dragen
Maar soms zo vol geluk, dat je moet vragen:
Wie ben ik, dat ik dat mag doen, o Heer?
Klein ben je in
deze wereld
als een zandkorrel
langs het strand
Maar God heeft jouw
naam al geschreven
in de palmen van
Zijn Vaderhand
Klein is de mens
Een zandkorreltje langs het strand
Maar kostbaar genoeg
Om als parel te mogen liggen
In Uw eeuwig sterke Vaderhand
Lief gezichtje, oogjes dicht
vinger dansen in het licht
Zo bijzonder, zo apart
stukje van Gods eigen hart
Lief
Klein
Uniek
Bijzonder
Gods wonder
Lieve [Naam-Baby] je bent een sprookje van Gods hand
Lieve [Naam-Baby], wij zijn gelukkig
nu je er bent
en dankbaar voor
dit grote Godsgeschenk
Mag jouw leven wezen als de zon:
met warmte, geluk en
liefde om je heen
Mag Zijn hand
voor je zijn
om je de weg te wijzen
Rondom je
om je te beschermen
Onder je
om je op te vangen
Boven je
om je te zegenen
Mens
je bent geschapen
naar het beeld
van een God
die liefde is
met handen om te geven
en twee armen juist lang genoeg
om een ander te omhelzen
met dankbaarheid aan god delen wij u mede
dat is geboren heden
een kindje lief en klein
waarmee wij in de wolken zijn
aan dit kleine wonder van leven
hebben wij de naam [Naam-Baby] gegeven.
Met dankbaarheid en blijdschap 
over dit nieuwe leven ontvingen wij
uit Gods scheppende en bewarende hand
een [dochter/zoon]
Mijn hulp komt van u Heer die alles heeft gemaakt. 
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn pril begin hebt U gezocht
Uw liefde riep mij in het leven
Elke minuut, elke ademtocht
Wordt mij in gunst door U gegeven
Mooi is het leven
door God ons gegeven
kindje, lief en zoet
lach even, dat is goed
Negen maanden samen zijn
dat is zo heel erg fijn
maar toen je werd geboren
en we je eerste geluidjes mochten horen
mochten we allen weer getuige zijn
van Gods schepping zo rein
want Hij heeft gegeven
dat jij nu mag leven
Niemand weet wat leven is
alleen dat het gegeven is
en dat van dit geheimenis
God het begin en einde is
Nieuw leven is een wonder
een kostbaar geschenk van God,
dat maakt het zo bijzonder...
Nog nooit hebben je voetjes de aarde betreden
Nog nooit hebben je voetjes op de aarde gestaan
Je komt nog maar net uit de hemel gegleden
Nog maar net uit de hemel vandaan
Je bent de hemel en de aarde
De zon, de sterren, en de maan
De mooiste en de liefste
Daar kan je van op aan
Nu jij geboren bent zijn wij stil en blij.
God gaf jou, een stukje van ons allebei.
Omringd door liefdevolle zorgen
beveiligd als een kostbaar pand
zo ligt hun broos bestaan geborgen
diep in de holte van Gods hand
Wij vragen U Here voor deze kind'ren
die U aan ons hebt willen geven
dat ze geluk en liefde vinden
en dicht bij U mogen leven
Ons geluk is niet gering
met de komst van onze tweeling
Twee mensjes, zo teer en klein
dat moet wel een Gods wonder zijn
Ontvangen in geloof
Een teken van hoop
Geboren uit liefde
Ontvangen om lief te hebben
Een kindje klein
Geen bloed van ons bloed
Maar van dezelfde Vader
Op Uw goedheid mag zij hopen
Als een boek met een nieuw begin
Ligt haar leven voor U open
Schrijf er, Heer, Uw leven in
Opnieuw een geboorte beleven
Verwonderd rondom het wiegje staan
Dank U God voor dit nieuwe leven
Help ons samen verder te gaan
Papa en mama zorgen goed voor jou
Klein kindje, slaap maar stil
Wij weten dat God ook altijd
Zo voor jou zorgen wil
Samen willen wij God danken
voor wat Hij in jouw komst ons gaf
We bidden voor jouw jonge leven
Zijn leiding, en Zijn wijsheid af
Soms komt er een klein engeltje op aarde
zo schitterend zo zuiver zo klein
Soms komt er een klein [jongetje/meisje] op aarde
wat prachtig dat het hier bij ons mag zijn
Sta stil
En let op
Gods wonderen
Steeds weer laat God ons zien
het wonder van het leven
't begin van een nieuw mensenkind
wordt weer heel klein geweven
Stil is ons hart
bij dit grote geschenk
Dank aan U, God van al het leven,
dat U ons dit wonder hebt gegeven.
Teder, lief en nog zo klein
Een stil moment om dankbaar te zijn
Twee heldere oogjes, 
een nieuw gezicht
vandaag zag ons eerste kindje het levenslicht
Wat een vreugde geeft dit nieuwe leven
dat door God aan ons is gegeven.
Twee heldere oogjes, 
een nieuw gezicht
vandaag zag ons eerste kindje het levenslicht
Wat een vreugde geeft dit nieuwe leven
dat door God aan ons is gegeven.
Twee oogjes kijken nu de wereld in,
een nieuw leven, een nieuw begin.
Blij en verwonderd over dit leven,
dank aan God die jou aan ons heeft gegeven.
Twee
Tweeling
Twee unieke mensjes
Geschapen naar Gods beeld
Uit liefde geboren
danken wij God
dat jij, lieve [Naam-Baby]
voortaan bij ons mag horen
Uit onze liefde
Uit onze dromen
Uit Zijn handen
Ben jij gekomen
Uit Zijn hand ontvangen
uit Zijn hand vandaan
in Zijn hand geschreven
staat jouw nieuwe naam
Van God gekregen om van te houden 
en voor te zorgen...
Vandaag heeft God ons een geschenk gegeven
het mooiste dat Hij ons ooit geven kon
Wij ontvingen uit Gods vaderhand nieuw leven
vandaag schijnt in ons beider hart de zon
Een welgeschapen kindje werd geboren
je bent nu vader, moeder, denk dat eens in
Een nieuw geluid in ons huis te horen
nu vormen wij werkelijk een gezin
Wat een wonder
een hartje dat klopt
een kindje dat leeft
een kostbaar geschenk
dat God ons geeft.
Weet dat de Vader je kent
weet dat je van waarde bent
weet dat je een parel bent
een parel in Gods hand
Welkom, welkom in ons midden
Welkom nieuwgeboren kind
Hier mag jij met ons aanbidden
God die mensen zoekt en vindt
Wie noch de draad
der schepping ziet
in de geboorte van een kind
verstaat noch het oeroude lied
dat meedrijft op de wind
Wij danken God de Heer
En vragen vol vertrouwen
Zijn zegen voor ons kindje teer
Wij danken God voor dit nieuwe leven
zo klein en kwetsbaar
maar toch zo compleet
teken van hoop
glimlach van de Schepper
dit wonder dat God in ons leven deed
Wij mochten van U ontvangen,
dit kindje klein en teer.
Vervuld werd ons verlangen,
aan U is alle eer!
Wij zijn verwonderd en vol dankbaarheid.
God, Schepper van het leven,
gaf ons een prachtige dochter.
Wonder van Schepping en nieuw leven
Jij bent aan ons gezin gegeven
Wij vragen wijsheid, liefde en kracht, oh Heer
Om Simon op te voeden tot Uw eer
Ze heeft iets van haar moeder
Ook wat van haar vader
Maar het meest toch van Hem die haar ontwierp
Vóór alles Zijn kind
Zelfs hij die zegt: er is geen God
zal moeten beamen
Geen mensenhart, geen mensenhand
kan zoiets wonderlijks beramen
Zijn hand is voor je om je de weg te wijzen
rondom je om je te beschermen
onder je om je op te vangen
en boven je om je te zegenen
Zo heel gewoon en toch zo bijzonder,
Zo alledaags maar steeds een wonder.
Dit kleine nieuwe leven,
door God aan ons gegeven.
Zo klein als je bent
zo groot is het wonder van het leven
niemand heeft je tot nu toe gekend
alleen Hij die jou heeft gegeven
Zo klein
nog onbekend
en toch al zo bijzonder
dit kind
door God gekend
uniek ontluikend wonder
Zo kwetsbaar en zo klein
weerloos in de nieuwe morgen
Wie zal waken? Wie zal zorgen
hoe zul je geborgen zijn....
Zoals jij is er maar één
en je bent énig!
Op de hele wereld
is er maar één zoals jij
En toen je af was
en wat was je prachtig
Lachte Hij goedkeurend en zei:
het is goed, het is af
en deed je geboren worden