Luckz kerstkaarten

Christelijke kerstwensen

Bekijk de grote verzameling van mooie religieuze en christelijke kerstwensen, teksten, gedichten en versjes. Probeer ze uit op een van de leuke en feestelijke kerstkaarten van Luckz en stuur ze per post naar alle vrienden en familie.

Of maak zelf een originele Christelijke kerstkaart en zet een van de mooie teksten of lieve wensen op de voorkant van de kaart in de zelf kaarten maken collectie.

 

Buiten in de donkere nacht
begint een ster te stralen
met een wonderbare kracht
het is niet te verklaren
met Hem die is verwacht
zal er vrede op aarde neerdalen
Daar in die donkere nacht
hielden herders de wacht
terwijl op aarde daalde neer
Jezus Christus onze Heer'.

Herders kwamen tot Bethlehem
en hoorden daar de engelenstem.
Looft God want Christus daalde neer
prijs nu prijs nu de Heer'.

Ze kwamen tot de beestenstal
en daar lag het kindje wat koning zijn zal
teneer in de doeken
in een van de hoeken.

Daar in die donkere nacht
hielden herders de wacht
terwijl op aarde daalde neer
Jezus Christus onze Heer'.
Daarom zal de Heer zelf u een teken geven: de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon baren en hem Immanuel noemen.
Jesaja 7:14
De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’ En plotseling voegde zich bij de engel een groot hemels leger dat God prees met de woorden:
‘Eer aan God in de hoogste hemel
en vrede op aarde voor alle mensen die hij liefheeft.’
Lukas 2:10-14
Persoonlijke kerstkaarten van Luckz
De geboorte van Christus
Zet de wereld voor heel even in een halt
Waarna korte tijd later alles weer uiteen spat
Als een zeepbel waarvan het verborgen geluid
Zich nu volledig uit
De herdertjes lagen bij nachte, zij lagen bij nacht in het veld.
de hoop van de wereld
begint met Kerst in Gods hart
en is volledig als
ieders hart bereikt wordt
met liefde en begrip
zalige kerstdagen
de liefde van God
daalt neer met Kerst
dankzij Zijn zoon
worden waarden als
vriendschap, vrede,
en verdraagzaamheid
opnieuw geboren
een fijne Kerst
De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
Matteüs 1:23
De ster die ze hadden zien opgaan ging voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde.
Matteüs 2:9-10
De stilte van kerst 
maakt ons oprecht dankbaar voor
het voorbije jaar
het onbekende van nieuwjaar
geeft hoop met God in ons midden
De zegen van God
geeft jullie liefde en kracht
kerst en nieuwjaar brengt
sereniteit en dankbaarheid
hoop op een mooie toekomst
Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
Lukas 2:12
door de aanraking
van Zijn genade vind je
vreugde op je pad
Zijn liefde geeft vertrouwen
om een nieuw jaar te omarmen
door de geboorte van Jezus
ontvangen wij blijheid
en de bevestiging dat
God leeft in de barmhartigheid
van de mensen om ons heen
een bijzondere Kerst en 2024 gewenst
Een kaars lichtje nog zo klein 
toch verlicht het de hele kamer waar wij in zijn,
We wensen jou - en hen die jou omringen
gezegende kerstdagen met elkaar
Een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven;
de heerschappij rust op zijn schouders.
Deze namen zal hij dragen: Wonderbare raadsman,
Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst.
Jesaja 9:5
een nieuw jaar starten
met een goede gids aan je zij
de ster van Jezus
die veilige wegen aanwijst
ons hart vult met zijn genade
beste wensen voor het nieuwe jaar
Elke goede gave, elk volmaakt geschenk komt van boven, van de Vader van de hemellichten; bij hem is nooit enige verandering of verduistering waar te nemen.
Jakobus 1:17
Er is heel veel om
dankbaar voor te zijn als 
Jezus woont in je hart
met kerst en nieuwjaar dank ik 
jullie voor onze vriendschap
Er was die nacht geen kerstdiner
en ook geen boom met lichtjes.
Er was die nacht bij ‘t licht der maan
een stil gerucht een kreet, geschrei.
Een kindje in doeken.
Je zag slechts Zijn gezichtje.
God had tot hen gesproken door een kind.
Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen 
om gediend te worden, maar om te dienen, 
en Zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen.
Geloof maakt alles mogelijk.
Hoop maakt dat alles werkt.
Liefde maakt alles mooi.
Ik wens je alle drie toe in het nieuwe jaar.
Gezegend nieuw jaar
waarin liefde overwint
God is steeds bij jou
hij ontvouwt mogelijkheden
voor het komende jaar
God heeft hem een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.
Handelingen 5:31
helder in jouw geest
schijnt een kerstster vol vrede
Jezus zegent jou
en brengt vreugde in jouw hart
prettige feestdagen
het is kerst als
jouw geloof anderen de weg
naar Jezus toont
als jouw glimlach een hart opent
voor Zijn boodschap
door jouw bezieling
is het elke dag kerst
Het volk, dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien; 
degenen, die wonen in het land van de schaduw des doods, 
over dezelve zal een licht schijnen.
Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
Filippenzen 2:6-8
In tijd van nacht en duisternis, is licht een groot gemis.
Laat dan Kerst, het feest van het Licht, 
De vrijheid terugbrengen op ieders gezicht.
Ik heb daarom een wens voor iedereen,
een mooie Kerst met lieve mensen om je heen.
Mensen die van je houden om wie je bent, in wie je misschien een stukje van jezelf herkent.
Laat merken dat je om die mensen geeft,
dat je samen met hen iets moois beleeft.
Voel de warmte die dat alles brengen kan, 
geniet van de liefde tussen ouders, kinderen, vrouw en man.
En vergeet niet om al de liefde die je hebt gekregen, 
aan iedereen die het nodig heeft door te geven.
Jezuke is geboren
In een armoedige omgeving
Waarin liefde en geborgenheid
Warmte en medemenselijkheid
Zorgen voor een tedere omhelzing
Kerst is meer dan lampjes en een mooie boom.
Kerst is een feest waarvan de betekenis wordt vergeten.
Kerst is een hele mooie droom.
Kerst is met de familie samen eten.
Maar de belangrijkste betekenis van kerst is het kindje in de kribbe, Onze verlosser.
En dat mag nooit worden vergeten!!
kerstavond is een
wijd open hart dat eerst
aan anderen denkt
wie in Gods liefde gelooft
zal eeuwig leven vinden
geniet van deze kerstdagen
Kerstmis dat is van miljoenen jaren.
Allemaal lichtjes, en feest overal.
Kerstmis dat is een verhaal van een kindje, ergens verweg in een simpele stal.

Kerstmis dat gaat over Maria en Jozef.
En over Jezus in de stal.
En over herders die in hem geloofde.
Daarom vieren wij kerst, voor Jezus vooral.
Kerstmis is een feest dat wij met ons allen willen vieren
Temidden van onze geliefden en onze dieren
Het bewust zijn van al het goede wat God ons geeft
En van al het moois wat men heeft beleefd
Zonder een woord te zeggen weten wij van elkaar 
Dit gevoel van Geluk vieren wij ieder jaar
Kerstmis is er weer
een feest waar ieder naar verlangt
een boom vol verhalen
over vriendschap en vrede
met liefde als mooiste geschenk
Kerstmis of Kerstfeest is het feest waarbij de geboorte van Jezus Christus herdacht wordt.
Kerstmis, een tijd van warmte en sfeer
en van het kindeke, klein en teer
Moge er overal vrede zijn
voor alle mensen, groot en klein
Laat gelach en vreugde de muziek van ons leven worden.
Laat verbazing over het wonderlijke mysterie van het leven ons terug een kind doen worden.
Laat liefde ons herinneren aan de eenheid met God.
Laat de kracht om schuld en ego los te laten in ons geboren worden.
Laten pijn en lijden onze ziel transformeren tot een stralende ster.
Laten mededogen en dienstbaarheid ons geschenk zijn aan alle wezens.
Laat het tijdperk van intuïtie en wijsheid zich manifesteren in onze geest.
Laat het licht een bevrijdend vuur ontsteken in ons hart.
Laten we stil zijn en luisteren naar de adem van God in iedere hartslag.
Vrolijk Kerstmis toegewenst
laat Gods licht binnen
en problemen verdwijnen
tussen de sterren
laat ons bidden voor
een jaar vol nieuwe kansen
een overvloed aan
warme mensen om ons heen
leven met God in ons midden
er is heel veel om
dankbaar voor te zijn als
Jezus woont in je hart
met kerst en nieuwjaar dank ik
jullie voor onze vriendschap
Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.
2 Korintiërs 9:15
Maar de engel zei tegen haar: ‘Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren, en je moet hem Jezus noemen.
Lukas 1:30-31
Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
Jesaja 11:1
met Jezus bij ons
vieren we kerst onder familie
kerstklokken luiden
de nachtmis nodigt ons uit
gelukkige kerstdagen gewenst
Met kerst kun je opnieuw beginnen,
het is de tijd van nieuwe dingen.
Jezus werd geboren en bracht het licht,
ook nu nog houden we dat in zicht.
mijn kerstwens geeft kracht
met eenvoudige woorden
leven voor elkaar
Mogen de dagen, weken,
maanden gevuld zijn 
met liefde en een lach.
Dat vrede jullie deel mag zijn
voorspoed, liefde, harmonie
mogen uren, dagen, maanden
worden tot een symfonie.
Niet ver daarvandaan brachten herders de nacht door in het veld, ze hielden de wacht bij hun kudde. Opeens stond er een engel van de Heer bij hen en werden ze omgeven door het stralende licht van de Heer, zodat ze hevig schrokken. De engel zei tegen hen: ‘Wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dit zal voor jullie het teken zijn: jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in een doek gewikkeld in een voederbak ligt.’
Lukas 2:8-12
O kerstnacht schoner dan de dagen,
Hoe kan een mens ‘t licht verdragen,
Dat in de duisternis verzinkt,
Terwijl een god wordt aangebeden
Wiens hoogmoed luistert naar geen reden,
Hoe schel die dagelijks ook klinkt.
Onze kerstwens
gaat over warme vriendschap
in een sfeer van
begrip, steun en vertrouwen
om een nieuw jaar op te bouwen
Op deze kerst Bid,
Om je vijand, vergeving
Om een ​​tegenstander, tolerantie
Om een ​​vriend, je hart
Om een ​​klant, dienst
Als u alle, liefdadigheid
Om ieder kind, een goed voorbeeld
Om jezelf, respect
Tijd van verhalen en mysteries
met diepere betekenis
Tijd van gevoelens
als geluk, warmte, maar ook gemis
Tijd van bezinning
misschien weer (even) in God geloven
Tijd van feesten,
kerstbestanden en kerstverloven
Tijd waarop alles even heel harmonieus is
Tijd waarop het in de wereld héél even vrede is.
Tijd van wachten op het nieuwe
jaar avond van knallen en zingen
Tijd van goede voornemens
hoop op goede dingen
Tijd voor een heel gelukkig Nieuwjaar
want dat is mijn wens voor het komende jaar
Persoonlijke kerstkaarten van Luckz
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: ‘Laten we naar Bethlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt.’ Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak lag.
Lukas 2:15-16
uw hart wordt verlicht
op deze heilige nacht
omringd door vrienden
met liefde, vreugde en vrede
een zalig kerstfeest aan u allen
vandaag op kerstavond
is een redder geboren
Zijn liefde zal ons leiden
dit is de boodschap van kerstmis
laat kerst ons bezielen
Veel warmte met kerst
vertrouwen en gezelligheid
voor het nieuwe jaar
veel liefde en geborgenheid
zoals Jezus ons heeft voorgeleefd
Verstillen met kerst
dankbaar voor Gods liefde in
de warme vriendschap
die ik van jullie ontving
een gelukkig nieuwjaar dat
puur, echt en oprecht zal zijn 
Vrede en hoop zal
neerdalen met kerstmis door
de komst van Jezus
Zijn liefde verwarmt ons hart
Hij geeft ons een geest van wijsheid
Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden.
Johannes 3:16-17
Wij wensen jullie allen een zalig uiteinde 
en mogen we met Gods zegen het nieuwe jaar 
met vol hart en veel vreugde verwelkomen 
zodat we kunnen starten met een goed begin
we gaan de fouten die reeds gemaakt zijn corrigeren.
het allerbeste in het nieuwe jaar
Wij wensen jullie een kerst vol vrede
en een jaar zonder verdriet of tegenslag
Wij wensen jullie een vrolijk eind
en een goed begin
Een heel nieuw jaar
volkomen naar je zin
Witte wereld, waar het wonder werd geboren in de nacht,
en een boodschap voor ons allen naar de aarde werd gebracht.

Witte wereld, vol met vragen, vol met zorgen en met pijn,
waar het wonder van de kerstnacht nu nog steeds een troost kan zijn.

Christelijke kerstkaarten

Filters
Wis alle filters